Posledný proces spracovania - honey

Medový proces spracovania kávy je niečo medzi suchým a mokrým. Táto metóda je obľúbená najmä v Kostarike hoci jej začiatok bol v Brazílii . Ale o čo vlastne ide. Pri mokrom procese sa odstráni šupka aj sliz z kávovníkového zrna , pri prírodnom sa zase suší celá čerešna a pri medovom spracovaní sa odstráni dužina a ostane nejaké množstvoslizu na zrne , ktoré sa potom usuší. Sliz ktorý ostáva na zrne má tendenciu byť lepkavý , preto sa tomu hovorí " medový " proces. Pritom ešte rozoznávame tri druhy alebo lepšie povedané tri stupne medového procesu . Líšia sa od seba množstvom zostatkového slizu na zrne. " Žltý med"  má najmenej slizu , polovičné množstvo slizu má "červený med " a najviac slizu na zrne má " červený med ". Káva spracovaná honey procesom  dá šálke kávy dokonalú sladkú bodku.