Spôsoby praženia

Existujú dve primárne techniky, ako sa zrná kávy transformujú prostredníctvom tepelného procesu – klasický spôsob v rotujúcom valci a metóda s použitím intenzívneho teplého vzduchu.

Praženie v bubnovej pražičke -  pri tejto technike sa používa veľký valcovitý nástroj, ktorý sa neustále točí nad ohniskom, čím dochádza k opraženiu kávových zŕn prostredníctvom ich kontaktu s rozpálenou kovovou plochou. Výsledok praženia v rotujúcom valci má za následok, že každý zakúpený balíček a každá pripravená šálka sa môže nepatrne odlišovať od tej predchádzajúcej.

Praženie horúcim vzduchom - v procese praženia konvekčným teplom sú kávové zrná vznášané vo vzduchovom prúde, ktorý je vysoko teplý. Tento proces obklopuje každé zrno rovnomerne teplým prúdom, čo umožňuje, aby sa vlastnosti kávy prejavili konzistentne a rovnomerne pri každom pražení.