Zber kávy , obdobie a spôsob.

Ako vieme , kávovníková čerešňa je plodina ktorá sa zberá v plnej botanickej zrelosti. Takým hlavným indikátorom zrelosti je farba čerešne a tá je červená. Dôležité je aby sa zberala len dozretá čerešňa , tým je dosiahnutá vysoká kvalita. Káva sa zberá raz ročne . V každej krajine v inom období . To závisí od klimatických podmienok a nadmorskej výšky. Napríklad hlavný zber v Brazílii je od mája až do septembra. V Kolumbii od septembra do januára v Etiópii od novembra do februára a tak by som mohol pokračovať. Zberá sa dvoma spôsobmi , ručne a mechanicky. Ručný zber sa používa hlavne v miestach kam sa mechanizmus nedostane ( v horách Kolumbie , Etiópii ...) . Tento spôsob je veľmi náročný na prácu. Na druhej strane je istota že sa zbierajú len dozreté čerešne čo zaručuje veľmi kvalitnú úrodu. V niektorých prípadoch si farmár nemôže kúpiť mechanizmus a tak aj na rovinách prebieha zber ručne. Druhý spôsob zberu je mechanický. Výhodou je že sa úroda pozberá za kratší čas . Používa sa na rovinatých alebo na mierne kopcovitých plantážach ( Brazília ). Nevýhodou tohto zberu je že sa zberajú aj menej dozreté čerešne . Tie sa musia potom vytriediť, čím sa znižuje výdatnosť úrody.