Káva a diabetes

06.02.2014 20:45

Pitiu kávy diabetikmi sa venovali viaceré odborné práce. Z desiatich publikovaných prospektívnych štúdií z Holandska, Fínska, zo Švédska a z USA, ktoré sledovali medzi vyše 200-tisíc účastníkmi závislosť pitia tohto čierneho nápoja a výskyt diabetu počas 6 až 20 rokov, až sedem potvrdilo inverzný vzťah medzi pitím kávy a výskytom cukrovky, teda čím viac bolo kávičkárov, tým mali nižšiu pravdepodobnosť výskytu cukrovky.