Obchodné podmienky

25.10.2012 22:11

 

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávať tovar je možné v internetovom obchode alebo na tel.č. 0904 220 062. Cenu tovaru si môže kupujúci overiť u jednotlivých položiek tovaru. Uvedené ceny sú konečné a sú uvedené vrátane DPH. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára kupujúcim a odoslanie elektronickej objednávky. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami tohto internetového obchodu a uvedenými cenami tovaru. Odoslaním objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.Predávajúci záväzne potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom. Zmenu a storno objednávky je možné uskutočniť na tel.č. 0904 220 062 pred odoslaním tovaru.

SPÔSOB DOPRAVY, SPÔSOB PLATBY, DODANIE TOVARU

Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dopravca Slovenská pošta. Pri spôsobe platby dobierkou platíte za tovar pri dodaní tovaru dopravcom.  Každá zásielka obsahuje daňový doklad. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru od dopravcu. Ak nie je kupujúci pri doručení tovaru k dispozícii, zanechá dopravca oznámenie o uložení zásielky. Kupujúci je povinný vizuálne skontrolovať zásielku pri jej prevzatí od dopravcu. Vzhľadom k tomu, že za škody pri preprave zodpovedá dopravca, kupujúci poškodenú zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Neprevzatie poškodenej zásielky kupujúci neodkladne oznámi predávajúcemu. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný nepoškodený. Na neskoršiu reklamáciu z titulu poškodenej zásielky nie je možno brať ohľad.


VRÁTENIE TOVARU, REKLAMÁCIE 

Záručná lehota tovaru sa neskončí pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorý je viditeľne vyznačený na obale každého tovaru. Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti, individuálnou dohodou s Vami a v súlade s príslušnými ustanoveniami platných predpisov. Ešte pred poslaním tovaru konzultujte vrátenie tovaru a reklamáciu na tel.č. 0904 220 062.

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od doby prevzatia tovaru. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov, bez známky spotreby. Pri vrátení tovaru znáša náklady na vrátenie tovaru, prípadne vzniknutú škodu na tovare a náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu kupujúci. Zaplatená kúpna cena za vrátený tovar, po odpočítaní prípadných nákladov, bude uhradená kupujúcemu najneskôr do 15 dní na jeho bankový účet.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru týkajúcej sa množstva, akosti a pod. je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zaslať predávajúcemu podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie konkrétny popis závady a kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie a odoslanie tovaru kupujúcemu v záručnej dobe je bezplatné. Pri neoprávnenej reklamácií znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje našich zákazníkov budú chránené pred zneužitím. Kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú postupovať tretiemu subjektu, nebudú ani inak komerčne využívané.Vstupom do tohto internetového obchodu a využívaním jeho služieb každý zákazník dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií o jeho nákupoch.Internetový obchod FaMa coffee sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.